Käyttöehdot

Ilmainen.tv -palvelussa oleva tieto ja sisältö pyritään pitämään hyvänä ja laadukkaana. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisesti palvelussa esiintyvistä virheellisistä tiedoista tai sisällöistä. Emme myöskään vastaa kolmansien osapuolien tiedoista tai sisällöistä. Emme vastaa tulkinnanvaraisen, puutteellisen tai virheellisen tiedon aiheuttamista ongelmista tai vahingoista.