Tietosuojaseloste

Ilmainen.tv.fi (jäljempänä palvelu) on osoitteessa www.Ilmainen.tv.fi toimiva Verkkopalvelu, jonka teknisestä ylläpidosta ja käyttäjien tietosuojan toteutumisesta Ilmainen.tv.fi ylläpito.

Palvelun tietosuojan yleiset periaatteet on kuvattu tällä sivulla.

Palvelussa käytetään kolmannen osapuolen mainosyrityksiä (Google, DoubleClick) mainosten näyttämiseen käyttäjille. Nämä yritykset saattavat käyttää käynneistä tässä ja muissa palveluissa saatuja tietoja (ei kuitenkaan nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa) voidakseen näyttää käyttäjää kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia. Lisätietoja tietojen käytöstä ja ohjeet tietojen käytön kieltämiseen on saatavilla osoitteesta http://www.google.fi/privacy_ads.html.

Evästeet ja seuranta

Käytämme evästeitä vain analysoidaksemme palvelumme käyttöön liittyviä tietoja, kuten vierailtuja sivuja, käyttäjäistuntojen kestoa sekä muuta tähän liittyvää. Näiden tietojen pohjalta voidaan arvioida palvelumme hyödyllisyyttä sekä parantaa sen laatua.

Vastuunrajoitus

Verkkopalvelu ei ole vastuussa palvelussa annettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta tai laadusta. Siksi annetuista tiedoista, mukaan lukien kaikista mahdollisesti puutteellisista tai virheellisistä tiedoista, aiheutuneita vahinkoja koskevat korvausvaatimukset hylätään. Palvelussa esitetyt tarjoukset eivät ole sitovia eikä niihin liity lisävelvoitteita. Palvelun osia tai koko julkaisua, johon kuuluu kaikki tarjoukset ja kaikki tiedot, voidaan laajentaa, muuttaa tai osittain tai kokonaan poistaa Verkkopalvelun toimesta ilman erillistä ilmoitusta. Verkkopalvelu voi sisältää virheellistä tietoa ja kirjoitus- sekä asiavirheitä.

Viitteet ja linkit

Verkkopalvelu ei ole vastuussa sisällöstä, johon verkkopalvelussa on linkki tai johon viitataan tässä Verkkopalvelussa. Jos esitettyjen tietojen käyttämisestä aiheutuu vahinkoja, Verkkopalvelu ole niistä vastuussa, vaan kyseiselle sivulle linkkiä napsauttamalla siirtynyt henkilö. Verkkopalvelu ei ole myöskään vastuussa kommenteista tai viesteistä, jotka palvelun käyttäjät ovat julkaisseet.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet kaikelle luodulle materiaalille kuuluvat Verkkopalvelulle. Kaikkien kohteiden, kuten kuvien, kaavioiden, äänten tai tekstien, kopiointi tai käyttö muissa elektronisissa tai painetuissa julkaisuissa ei ole sallittua ilman Verkkopalvelun lupaa.

Tietosuojakäytäntö

Jos henkilökohtaisten tietojen antamiseen on mahdollisuus, nämä tiedot annetaan vapaaehtoisesti. Ei-toivottuja roskapostiviestejä lähettävät käyttäjät raportoidaan.

Tämän kiellon laillinen pätevyys

Tätä kieltoa ja vastuuvapausilmoitusta tulee pitää osana Internet-julkaisua, josta sinut siirrettiin tänne. Jos tämän tekstin kappaleet tai erilliset osat ovat lainvastaisia tai virheellisiä, se ei vaikuta muihin osiin. Tällä palvelussa mahdollisesti mainitut tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Riita-asioiden ratkaisu

Mahdolliset riita-asiat, jotka johtuvat tästä palvelusta tai tästä vastuuvapauslausekkeesta tai mahdollisesta Verkkopalvelun tai sen työntekijöiden lähettämästä sähköpostiviestistä ja joita ei pystytä ratkaisemaan yhteisymmärryksessä, ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa Suomen lakien mukaisesti.